Krzysztof Ławniczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Łapiński - Członek Rady Nadzorczej

Joanna Pindelska-SztylkoCzłonek Rady Nadzorczej