parking

 

Regulamin parkingu

Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek pracowników Spółki . W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawne o ruchu drogowym.