MCH Stara Betoniarnia

tel. 24-369-60-12

E-mail: biuro@starabetoniarnia.pl

Podkategorie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" sp. z o.o. z siedzibą ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: tel. 24-369-60-12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest Paweł Modrzejewski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 544 544 001.

 3. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy lub do jej zawarcia;

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe, jak i innych obowiązków;

  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych;

  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, dotyczy to także danych otrzymywanych za pomocą korespondencji mailowej - przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy (stosownie do charakteru nadesłanej korespondencji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a – czyli udzielona zgoda w postaci podania danych przez osobę wysyłającą maila).

 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest przede wszystkim realizacja umów oraz świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy, świadczenia usług oraz wykonywania obowiązków, które na nas ciążą. Podanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, ale może pomóc w usprawnieniu kontaktu.

 6. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 7. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu ustania celu przetwarzania lub do czasu jej wycofania.

 8. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

 10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.