MCH Stara Betoniarnia

tel. 24-369-60-12

E-mail: biuro@starabetoniarnia.pl

Strona główna

 

 

Zgodnie z Ustawą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. 2021, poz. 2290) wyznaczony został plac do „Targu Rolnego” na terenie MCH Stara Betoniarnia (miejsce od południowej strony galerii). Jest to teren przeznaczony do handlu, wolny od opłaty targowej. Za wynajem powierzchni opłata jest pobierana.
Wprowadzone przepisy będą sprzyjać skracaniu łańcuchów żywnościowych oraz ułatwiać dostęp do produktów wytworzonych przez małych, lokalnych producentów rolnych poprzez oferowanie takich artykułów. Nowe rozwiązanie przyczyni się również do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, a także będzie sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych oraz skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji.
Szczegóły oraz regulamin dostępny w biurze MCH Stara Betoniarnia jak również na stronie Urzędu Miasta Gostynina
Źródło zdjęcia: Biuletyn 1/2022 str.5 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bim---2022-r